הדום עור עם אחסון

Footstool with storage

leather footstool